VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

Proběhl seminář rozhodčích z venkova

Proběhl seminář rozhodčích z venkova Komise rozhodčích a delegátů OFS Brno - venkov pořádala v sobotu 19. 2. 2011 v prostorách bývalého učiliště na ulici Havlenova v Brně seminář rozhodčích a delegátů. Seminář byl povinný pro všechny rozhodčí a delegáty zařazené pro řízení soutěží v rámci OFS Brno - venkov.

Program semináře byl následující:
1. Kontrola účasti, zahájení.
2. Vyhodnocení činnosti rozhodčích v podzimní části soutěží 2010.
3. Připomínky STK a DK.
4. Testy ze znalostí pravidel fotbalu a soutěžního řádu.
5. Oběd s přestávkou.
6. Výklad pravidel fotbalu s přednáškou a videem.
7. Vystoupení hostů.
8. Diskuse.
9. Závěr.

Z OFS Brno - venkov se semináře zúčastnili předseda VV Stanislav Schwarz, předseda KR František Chabiča, předseda TR Libor Charvát, předseda HK Antonín Kříž, předseda DK Ing. Martin Ryšavý, sekretář Ing. Tomáš Bradáč a členové KR Jana Zaplatilová, Patrik Moder a Ing. Pavel Slezák. Předseda STK Zdeněk Šrom se ze zdravotních důvodů ze semináře omluvil.

Seminář zahájil a řídil předseda KR František Chabiča. Na úvod představil jednotlivé členy VV OFS Brno - venkov a pozvané hosty. Pozvání přijali sekretář komise rozhodčích ČMFS Josef Krula, člen pravidlové komise ČMFS Ing. Milan Skočovský, člen VV JmKFS Václav Gric, členové KR OFS Blansko Michal Strya a Jakub Hlubinka, předseda KR MěFS Brno Antonín Richtr, předseda KR OFS Hodonín Zdeněk Hulcký a rozhodčí Karel Linhart.

Předseda VV OFS Brno - venkov Stanislav Schwarz zhodnotil dosavadní práci rozhodčích a zároveň jim poděkoval za dobré výkony.

Předsedové jednotlivých komisí OFS Brno - venkov sdělili své připomínky a doporučení k dalšímu zkvalitnění práce rozhodčích a ke správnému a úplnému vyplňování ZoU.

Sekretář komise rozhodčích ČMFS Josef Krula rozebral prostřednictvím prezentace s videem vybrané herní situace a poradil rozhodčím jak postupovat při posuzování některých zákroků.

Člen pravidlové komise ČMFS Ing. Milan Skočovský představil prezentaci o správném a úplném vyplňování ZoU. Rovněž nastínil možnosti jak postupovat v případě incidentu před zahájením utkání, v průběhu hry či po skončení. Dále popsal, jak takový incident zaznamenat do ZoU k dalšímu projednání DK.

Předseda KR František Chabiča informoval rozhodčí o novém složení komise rozhodčích a o vzniku zápisové komise OFS Brno - venkov. Od jarní části soutěžního ročníku 2010/2011 se přechází na nový způsob účtování kilometrů rozhodčích na místo utkání. Kilometry se již nebudou stanovovat na základě kilometrovníku, ale dle údajů tachometrů každého vozidla. Rozhodčí musí zvolit co nejkratší trasu na utkání a cestu musí přesně rozepsat. Zápisová komise OFS Brno - venkov bude vyúčtování cestovních výloh rozhodčích pravidelně kontrolovat. V případě neodpovídajících vzdáleností na místo utkání bude rozhodčí přísně potrestán a předán k dalšímu šetření.

Dále předseda sdělil aktuální stav rozhodčích spadajících pod OFS Brno - venkov. OFS má celkem 60 rozhodčích, z toho 2 ženy. Ve věku do 18 let jsou 4 rozhodčí, 18 - 35 let 13 rozhodčích, 36 - 50 let 15 rozhodčích, 51 - 60 let 12 rozhodčích, 61 - 70 let 14 rozhodčích a nad 70 let 2 rozhodčí.

Na seminář se dostavilo 50 rozhodčích, 10 se jich omluvilo, a dále 3 nováčci.

V rámci OFS Brno - venkov byli rozhodčí za podzim roku 2010 delegováni celkem k 1200 utkání, žádné utkání nebylo předčasně ukončeno.

Materiály, které byly rozhodčím na semináři prezentovány, budou také zveřejněny na webových stránkách OFS Brno - venkov.

Na závěr semináře vystoupili předsedové KR MěFS Brno a KR OFS Hodonín, kteří poděkovali rozhodčím a KR OFS Brno - venkov za dobrou spolupráci při výměně rozhodčích na řízení utkání mezi danými FS.


Vytisknout text k článku - Proběhl seminář rozhodčích z venkova ... Vytisknout - Proběhl seminář rozhodčích z venkova

reklama
reklama

Kalendář JmKFS
říjen 2018
PoUtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31