VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

Fotbalové sčítání lidu

Fotbalové sčítání lidu Fotbal je jednoznačně největším sportovním sdružením v České republice. A o to více budí obdiv ambiciózní projekt, který se v těchto dnech realizuje v rámci Fotbalové asociace České republiky. Sčítání lidu, tedy fotbalového lidu, probíhá od začátku ledna a konečným termínem pro zaslání vyplněných přihlášek je 29. únor tohoto roku.Tím ale práce nekončí. Pak zbývají jen čtyři měsíce na vytvoření funkční databáze členů, protože od 1. července tohoto roku budou muset být všichni, kteří se chtějí zúčastnit fotbalových soutěží jako dosud, členy FAČR a být tedy v databázi pod jedinečným identifikačním číslem. Generální sekretář FAČR Mgr. RUDOLF ŘEPKA na téma členství ve FAČR poskytl rozhovor.

Proč jde asociace do akce, která není populární, zaměstná tisíce lidí a může se zdát, že není potřeba?
"Právě zdání klame. Stále více se na různých jednáních o dalším financování sportu, ale i při jednání s partnery současnými i potenciálními ukazuje, že je potřeba vědět kolik nás opravdu je."

To teď nevíte?
"My dlouhodobě pracujeme s tím, že český fotbal má 650 tisíc registrovaných hráčů. Ale víme, že to může být údaj zkreslený, protože pochopitelně nedochází k aktualizaci databáze registrací. Zavedením členství, o kterém rozhodla valná hromada asociace v červnu minulého roku, zjistíme přesný počet členů a protože při tom je vybírán i stanovený členský příspěvek, získáme prostředky, které budou samozřejmě z velké části přerozděleny na nejnižší články naší struktury."

Právě lidé z nejnižších pater fotbalu mají občas dojem, že jejich příspěvky pohltí centrum. Jak to tedy bude?
"Zmíněná valná hromada zároveň rozhodla o rozdělení vybraných prostředků. Jak známo, první rok se vybírá 50 korun na osobu a tyto prostředky budou využity na vybudování funkční databáze členů. Další léta se vybírá 100 korun za mládež a 200 korun za dospělé a kolem osmdesáti procent vybrané sumy se vrátí zpět do hnutí na základě principu solidarity. Tedy platí všichni, profesionální i ty nejmenší kluby, funkcionáři, rozhodčí, ale zmíněné velká většina vybrané sumy se vrátí na úroveň okresů a krajů."

Takže se může stát, že na okresech dostanou více, než vyberou?
"Matematicky vychází, že bude-li členů z velkých klubů na úrovni od ligy po divize a členů, platících jako jednotlivci více než dvacet procent z celé členské základny, pak na okresy půjde více, než tam vybrali."

Neobáváte se, že se ukáže, že členů FAČR není zdaleka tolik, jak se teď píše?
"V novém systému budeme započítávat i trenéry, rozhodčí, maséry, hlavní pořadatele. Každý, kdo bývá uveden v zápisu o utkání, musí být členem asociace. A samozřejmě, že členem může být každý člověk, který vyplní přihlášku a zaplatí příspěvek. Celkové číslo by mělo být kolem půl milionu členů."

Proč mají být členy třeba maséři?
"Protože jsou vedeni v zápise o utkání, jsou na lavičce a z toho titulu mají i odpovědnost. Zavedení jednoznačného členství má totiž i své praktické výhody. Už se nebude moci stát, že někdo, kdo se má třeba zpovídat před disciplinární komisí, náhle prohlásí, že se necítí být členem svazu. Což se nám v nedávné minulosti také stalo."

Bude mít členství ve FAČR a placení příspěvků pro členy nějakou praktickou výhodu?
"Počítáme s tím, že členům například vyjednáme slevy u našich sponzorů, budeme hledat cestu k nejrůznějším benefitům. To je však náplní pro další fázi rozvoje projektu. Teď se musíme soustředit na bezproblémové vytvoření databáze členů."

K tomu potřebujete těsnou spolupráci se sekretáři klubů, jak funguje?
"Naší výhodou je, že fotbal má propracovanou strukturu až po ty nejnižší články, tedy kluby na okresních úrovních. Všude tam pracují schopní funkcionáři, na jejichž bedrech velká část úkolu sesbírat a zaslat přihlášky leží. Jsme si vědomi jak náročná práce to je, a jsme jim za ni velice vděčni."

Mají lidé v terénu dost informací?
"Snažíme se, aby tomu tak bylo. Vytvořili jsme webovou stránku http://clenstvi.fotbal.cz/ na které jsou základní informace týkající se vyplňování tří druhů různých formulářů. Najdou tam i časté dotazy a odpovědi na ně. Snažíme se odpovídat na každý dotaz či nejasnost ať už přímo s jednotlivci nebo třeba pomocí newsletterů, které zasíláme na kraje a okresy a věříme, že odtud je dále distribuují do svých klubů."

Fotbal si vzal pořádné sousto, zvládne ho?
"Musí! Nejde jen o nějaké gesto. Na tom, abychom mohli přesně určit kolik nás je a jaké jsou naše potřeby, závisí i klíčová jednání na ministerstvu. Vytváří se nový systém financování sportu a ministerstvu pochopitelně záleží na tom, aby znalo přesná čísla. Myslím, že v krátké době čeká „sčítání členů“ i ostatní sportovní odvětví. A stane se výhodou fotbalu, že bude jedním z prvních, kdo nabídne přesná čísla. I z toho důvodu bych ještě jednou všem, kdo se na tomto náročném projektu podílí, rád velmi poděkoval."

Zdroj:http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=103766&tmplid=1484

Vytisknout text k článku - Fotbalové sčítání lidu ... Vytisknout - Fotbalové sčítání lidu

reklama
reklama

Kalendář JmKFS
říjen 2018
PoUtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31