VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:

Odvolací a revizní komise (ORK) rozhoduje v souladu s Disciplinárním řádem Díl 4, jako orgán druhé instance o odvoláních proti rozhodnutím příslušných řídících komisí na krajské úrovni (STK, DK, KRD). ORK se schází podle potřeby rozhodovat v odvolacím řízení, nejméně však 1x za měsíc.
ORK provádí také kontrolu hospodaření orgánů krajského fotbalového svazu. Za tím účelem spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, jejichž služeb je oprávněna ke kontrolní činnosti využívat.
Funkční období ORK je čtyřleté, přitom změny v jejím složení může činit každá valná hromada. ORK má pět členů, z nichž jeden je předseda, kterého si volí členové ORK ze svého středu.
Člen ORK nesmí být členem žádného voleného ani jmenovaného orgánu na krajské úrovni a nesmí také vykonávat činnost rozhodčího nebo delegáta na krajské úrovni.

Složení Odvolací a revizní komise JmKFS

foto
Předseda:
Pavel Čejka (Bzenec)
foto
Člen:
Jiří Gavenda
foto 
Člen:
Ing. Karel Gmitro 
foto
Člen: 
Antonín Kříž
foto 
Člen:
Marcel Morký

Kalendář JmKFS
červenec 2021
PoUtStČtSoNe
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31