VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ:
Legislativa fotbalu
Kompletní legislativa FAČR 

Pravidla fotbalu
  • Pravidla fotbalu
  • STANOVY JmKFS
  • Pravidla fotbalu v anglickém originále
  • Questions and Answers (Otázky a odpovědi) - oficiální součást originálních pravidel

Tak jako je celé lidské bytí regulováno v rámci jednotlivých státních útvarů obecně závaznými právními předpisy, tak i v životě fotbalovém najdeme obdobné prvky regulace.

Základním regulačním prvkem v rámci fotbalového hnutí v České republice jsou Stanovy Fotbalové asociace České republiky (FAČR), které schvaluje valná hromada FAČR jakožto nejvyšší orgán FAČR.

Dalšími regulačními prvky uplatňovanými v rámci FAČR jsou zejména řády a směrnice, z nichž často frekventované jsou:

Hra nazývaná fotbal (pozn.: z anglického originálu „football“, kde „foot“ znamená noha nebo chodidlo a „ball“ znamená míč) je pokud se týká postupů na hrací ploše regulována pravidly fotbalu.

Celosvětovým východiskem pro pravidla, která si vydává každá národní asociace v rámci své působnosti, jsou pravidla fotbalu prezentovaná na stránkách světové fotbalové federace FIFA (pozn.: v originále „The Laws of the Game“). O pravidla je pečováno k tomu speciálně existujícím orgánem FIFA, kterým je Mezinárodní výbor pro pravidla IFAB (pozn.: v originále „International Football Association Board“). IFAB se schází každoročně na pravidelném mítinku zpravidla v měsíci březnu a v rámci tohoto mítinku rozhoduje mimo jiné i o případných změnách v pravidlech fotbalu.

Pro všechny aktéry fotbalových utkání na území České republiky jsou však závazná Pravidla fotbalu vydaná FAČR k 1.7.2016.

O pravidla v rámci FAČR pečuje Pravidlová komise FAČR. Oprávněným lektorem pravidel pro JmKFS je pan Zdeněk Hulcký.

Kalendář JmKFS
červenec 2021
PoUtStČtSoNe
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31